Capitalismul, încotro?

Începând de astăzi, până pe data de 4 aprilie, discuția principală care va avea loc pe platforma noastră se va concentra asupra temei Capitalismul, încotro?. Departe de a fi doar un sistem economic, capitalismul este un mod de a organiza interacțiunile dintre oameni la fundamentul căruia se află o serie de presupoziții despre natura umană, moralitate și rolul statului. Principala critică adusă capitalismului se referă la inegalitatea pe care acesta o produce. Însă niciodată în istorie un număr atât de mare de oameni nu a trăit în condiții mai bune. Cu toate acestea, ultimii o sută de ani au înregistrat câteva mutații importante ale sistemului capitalist, cum sunt apariția unor concerne care au cvasi-monopolizat anumite sectoare economice sau redirecționarea competiției de pe piața liberă spre resursele politice. Viitorul capitalismului rămâne deschis. Așadar, articolele care vor fi publicate pe Syntopic în următoarele două săptămâni vor încerca să trateze aceste probleme din perspective multiple – filozofie, economie, drept sau sociologie – pentru a oferi un punct de plecare unei discuții care antrenează viitorul societăților noastre moderne.

Paul Oslington: De ce sunt filozofii și teologii atât de ostili economiei?

Diletantismul filozofilor și teologilor în ce privește economia reprezintă o problemă morală. Dacă perspectivele lor asupra economiei sunt luate în serios – așa cum se întâmplă adesea în biserică sau în crearea politicilor publice – atunci acestea amenință efectele pozitive pe care piața liberă le exercită asupra vieții săracilor și defavorizaților din întreaga lume.

Capitalismul: cauză sau condiție a consumerismului?

Arendt definește cultura ca fiind acea componentă a unei societăți ce servește conservării memoriei, durabilității și imortalității. Desigur, cultura nu are un caracter cu totul dezinteresat și lipsit de orice funcționalitate pragmatică într-o societate: ea servește și unor nevoi ale oamenilor, de exemplu nevoia de frumos.

Capitalismul în epoca spațială

Întrebarea „Încotro va evolua capitalismul?” admite, dincolo de mecanismele economice și politice, răspunsuri concrete, topografice. În acest sens, vom evidenția câteva aspecte legate de geneza acestui sistem economic, pentru ca apoi să le comparăm cu circumstanțele pe care le va traversa umanitatea în viitorul nu foarte îndepărtat.

Capitalism versus totalitarism

Partea tragi-comică a realității totalitare este că majoritatea locuitorilor, în frunte cu mai toate căpeteniile comuniste, tânjesc după mult hulitul capitalism. De câte ori pot, se refugiază în sânul lui. Abia când va apărea fenomenul invers, de goană spre Moscova, Havana sau Phenian, lumea va trebui să se întrebe ce o așteaptă.

Ce viitor mai are capitalismul?

Fericirea, o arată epicureenii, nu implică excesul, surplusul, ci doar un strict necesar. Or, în mentalitățile capitaliste pare că tocmai acestea fac cărțile, că acumularea de bunuri se aliază unui tip de necumpătare, de lăcomie. Așadar, întrebarea este nu ce justifică moral excesul – orice doctrină a fericirii e un alibi moral, în fond –, ci de unde se trage.

Două perspective asupra viitorului capitalismului: Virgil Iordache și Alin Tat

Cu ocazia celor două săptămâni dedicate viitorului capitalismului, redacția noastră a schițat câteva întrebări relevante pentru această tematică, încercând să afle, după cum v-am obișnuit deja, perspectivele unor personalități din diverse domenii de specialitate cu privire la subiectul propus. Le mulțumim invitaților noștri, domnul Virgil Iordache și domnul Alin Tat, pentru că și-au luat din timpul lor să răspundă acestor întrebări!