Condiții pentru efectuarea stagiului de practică

Studenții Facultății de Filozofie de la Universitatea din București au posibilitatea de a efectua stagiul de practică în cadrul redacției Syntopic, în virtutea parteneriatului încheiat cu această instituție.

 

I. Eligibilitate

Redacția Syntopic oferă posibilitatea efectuării stagiului de practică unui număr de 5 studenți/ semestru. Aceștia trebuie să fie înscriși în programele de licență sau master ale Facultății de Filozofie de la Universitatea din București. Studenții interesați pot trimite la adresa de e-mail a redacției ([email protected]) următoarele:

 • O scurtă descriere (maxim 10-15 rânduri) care să cuprindă interesele și activitățile academice și intelectuale, precum și alte preocupări sau programe în care au fost implicați;
 • O mostră de articol personal (academic sau non-academic) de maxim două-trei pagini scris în prealabil sau două-trei pagini traduse în limba română, alături de fragmentul original din limba engleză, care poate fi selectată din orice text.

Termenul-limită pentru transmiterea descrierii și a mostrei de text tocmai menționate diferă în funcție de semestrul în care studentul dorește efectuarea stagiului de practică, astfel:

 • pentru efectuarea stagiului de practică în primul semestru al anului universitar: 1 noiembrie.
 • pentru efectuarea stagiului de practică în cel de-al doilea semestru al anului universitar: 1 aprilie.

Editorii Syntopic vor selecta studenții în funcție de cele mai reușite texte scrise, respectiv traduse, într-un termen de maxim două săptămâni de la termenele limită menționate. 

 

II. Formele stagiului de practică

Realizarea stagiului de practică se poate concretiza sub una din următoarele trei forme:

1. traducerea a 3 articole selectate din publicațiile colaboratoare și publicarea lor;

2. redactarea a 3 articole personale;

3. traducerea unor articole din publicațiile colaboratoare și redactarea unor articole personale, în număr total de 3.

În toate cazurile, textele transmise redacției pentru efectuarea stagiului de practică trebuie să fie și publicate pe platforma Syntopic, sub semnătura autorului lor. Mai multe detalii privind editarea textelor transmise redacției – aici.

1. Traducerea

Dacă studenții aleg să traducă articole, atunci aceștia le pot selecta din cadrul publicațiilor colaboratoare. Criteriile de selectare a articolelor sunt următoarele:

 • Dimensiunea fiecărui articol selectat: 5-7 pagini;
 • Condiții de formatare: Times New Roman, 12, spațiere 1.5, margini normale (2.54);
 • Link-ul către articolul original și o sugestie de fotografie reprezentativă pentru articol (cu sursa ei) trebuie incluse în document;
 • Notele vor fi redactate în documentul Word ca note de subsol (ReferencesInsert Footnote), iar bibliografia va fi redactată la finalul textului. Bibliografia nu este inclusă în numărul de pagini;
 • Tema fiecărui articol selectat trebuie să fie coerentă cu temele abordate deja pe platformă;
 • Articolele selectate vor fi trimise în prealabil editorilor la adresa de e-mail a redacției: [email protected].

Publicațiile colaboratoare:

2. Redactarea articolelor personale

Pentru redactarea articolelor personale, sunt aplicabile următoarele condiții:

 • Dimensiunea maximă a fiecărui articol: 5 pagini;
 • Condiții de formatare: Times New Roman, 12, spațiere 1.5, margini normale (2.54);
 • Notele vor fi redactate în documentul Word ca note de subsol (ReferencesInsert Footnote), iar bibliografia va fi redactată la finalul textului. Bibliografia nu este inclusă în numărul de pagini;
 • O sugestie de fotografie reprezentativă pentru articol (cu sursa ei) trebuie inclusă în document;
 • Articolele vor fi trimise editorilor la adresa de e-mail a redacției: [email protected].

 

III. Adeverința de practică

Termenul-limită pentru trimiterea traducerilor și articolelor personale finalizate pe adresa de email [email protected] este:

 • pentru efectuarea stagiului de practică în primul semestru al anului universitar: 1 ianuarie.
 • pentru efectuarea stagiului de practică în cel de-al doilea semestru al anului universitar: 1 iunie.

La finalizarea stagiului de practică prin îndeplinirea condițiilor prezentate în rândurile de mai sus, studenților li se va elibera o adeverință în acest sens, cuprinzând numărul de ore și perioada efectuării stagiului de practică. 

 

IMPORTANT: Atât traducerile, cât și articolele personale vor fi revizuite atent de către editori, fiecare student primind un feedback cu privire la munca sa. În cazul în care textele prezintă greșeli majore și repetate de traducere sau de exprimare, editorii își rezervă dreptul de a îi ruga pe studenți să refacă parțial sau chiar integral traducerile/textele personale, în acord cu observațiile și îndrumările oferite, în decursul perioadei de stagiu. În lipsa îndeplinirii acestei etape, textele finale nu vor putea fi publicate pe platformă, iar adeverința de practică nu va putea fi eliberată.

 

În vederea eliberării adeverințelor de practică, Asociația Culturală „Thesis” solicită, colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale studenților care efectuează stagiul de practică (numele, prenumele, tipul, seria și numărul unui document de identitate, instituția de învățământ superior de care aparțin, programul de studii urmat, adresa de e-mail). Datele cu caracter personal tocmai enumerate sunt colectate și prelucrate numai în scopul efectuării stagiului de practică, al eliberării adeverinței aferente, respectiv pentru ținerea unei evidențe interne a persoanelor care au urmat astfel de stagii în cadrul redacției. Ele nu sunt distribuite niciunui terț și nu sunt folosite în scop de marketing. Mai multe detalii privind politica noastră de confidențialitate – aici.

 

EVITAREA PLAGIATULUI: Utilizarea programelor sau aplicațiilor de traducere (Google Translate, DeepL etc.) este strict interzisă. Redacția Syntopic își rezervă dreptul ca, în cazul în care va fi descoperită utilizarea programelor de traducere, să întrerupă efectuarea stagiului de practică, să refuze eliberarea adeverinței de practică, să nu publice articolul astfel tradus și să refuze orice posibilă colaborare ulterioară cu respectivul student.

 

Le urăm succes studenților și sperăm să ne bucurăm de o colaborare rodnică!