Politică de confidențialitate

Ultima editare: 28 iulie 2023.

1. Cine operează www.syntopic.ro?

Syntopic.ro (website-ul www.syntopic.ro) este furnizat și operat de către Asociația Culturală Thesis, asociație constituită și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul în Timișoara, str. Progresul, nr. 43, judeţul Timiș, România, având C.I.F. 45314380.

Asociația Culturală Thesis (denumită în continuare „Asociația”) este partea responsabilă cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale și are obligația, conform normelor naționale și a Regulamentului UE 679/2016 (RGPD), de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dumneavoastră rămâneți responsabil pentru conținutul și confidențialitatea oricăror informații sau date personale transmise prin conexiunea proprie sau publică de internet, în timp ce accesați website-ul www.syntopic.ro.

Orice întrebări pe care le aveți în legătură cu această Politică de confidențialitate, datele dumneavoastră personale prelucrate de către Asociația Culturală Thesis sau ca urmare a utilizării rețelei Wi-Fi, și în legătură cu drepturile dumneavoastră în conformitate cu legislația aplicabilă, ne pot fi adresate prin intermediul adresei de e-mail: [email protected].

 

2. Aplicarea și acceptarea prezentei politici de confidențialitate

Scopul acestui document este de a explica modul în care Asociația Culturală Thesis, în calitate de operator, tratează datele personale colectate de la utilizatorii website-ului www.syntopic.ro.

Societatea noastră depune toate eforturile pentru a asigura protejarea și respectarea confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin implementarea măsurilor necesare prevăzute de normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor („RGPD”).

În conformitate cu normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor (denumite în continuare „RGPD”), „datele cu caracter personal” sunt definite ca orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Când accesați pentru prima dată website-ul www.syntopic.ro, termenii acestei Politici de confidențialitate, împreună cu termenii de utilizare aferenți cookie-urilor funcționale, sunt acceptați în mod implicit. Politica privind cookie-urile poate fi studiată la adresa https://www.syntopic.ro/politica-privind-cookie-urile-ue/.

Tratăm cu mare grijă modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră personale. Din aceste considerente, încercăm să limităm colectarea datelor la minimul necesar îndeplinirii scopului pentru care acestea sunt prelucrate, anume funcționarea în bune condiții a website-ului pe care îl operăm. Prezenta Politică de Confidențialitate (denumită în continuare „Politica”) descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu Syntopic.ro.

RGPD, regulamentul aplicabil la nivel european privind protecția datelor cu caracter personal, reglementează un număr de 6 principii, pe care noi, în calitate de operatori, le respectăm atunci când colectăm, prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră personale:

 1. Principiul legalității, echității (corectitudinii) și transparenței. Conform acestui principiu, ne asigurăm de faptul că (1) prelucrarea de date este realizată în conformitate cu respectarea dispozițiilor legale, iar orice altă procesare va fi considerată ilicită, (2) că prelucrăm datele doar în modalitățile pe care persoana vizată le-ar prevedea în mod rezonabil și (3) că procesarea este transparentă, adică operatorul transmite subiecților clar și deschis cum intenționează să folosească datele personale;
 2. Principiul limitării scopului pentru care sunt colectate datele. Asociația noastră respectă acest principiu, obligându-se să colecteze, să stocheze și să proceseze datele personale doar pentru scopul determinat și transmis persoanei;
 3. Principiul reducerii la minim a datelor prelucrate. Asociația noastră se obligă să colecteze și/sau să proceseze doar acel minim de date necesare pentru realizarea operațiunilor vizate, adoptând norme prin care să se asigure că nu va colecta date inutile în raport cu operațiunea pe care colectarea datelor o justifică;
 4. Principiul exactității. Asociația noastră se obligă să colecteze/proceseze de la utilizatorii website-ului pe care îl operează doar date exacte și actuale;
 5. Principiul păstrării datelor pe o perioadă necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate. Asociația noastră respectă principiul reglementat de regulamentul european, arhivând/păstrând datele dumneavoastră doar pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor;
 6. Principiul integrității și confidențialității. Asociația noastră a implementat toate măsurile de securitate necesare pentru a asigura securitatea datelor colectate și a dispus la nivelul propriilor departamente norme care au menirea de a asigura securitatea împotriva procesărilor neautorizate și ilicite și împotriva pierderilor de date accidentale, distrugerilor sau deteriorarilor.

 

3. Ce date cu caracter personal colectează Syntopic.ro și în ce scop?

Syntopic.ro colectează și prelucrează date cu caracter personal de la utilizatorii rețelei website-ului, atunci când aceste date sunt necesare, pentru a asigura furnizarea lui în condiții optime, precum și pentru scopuri de marketing/statistice. În acest sens, Asociația Culturală Thesis colectează următoarele date:

  • adresa de acces la internet – adresa de protocol internet (I.P.) și momentul accesării;
  • informații despre browser-ul de internet pe care îl utilizați;
  • tipul dispozitivului de pe care accesați website-ul și sistemul de operare;
  • istoricul de accesări, inclusiv istoricul de vizualizare a website-ului operat de noi;
  • locația geografică în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș).
  • adresa de e-mail și numele utilizatorului, colectate ca urmare a utilizării secțiunii de comentarii din cadrul paginii aferente articolelor publicate pe website;
  • adresa de e-mail, dacă vă abonați la newsletter-ul Syntopic.ro;
  • numele și prenumele dumneavoastră, data și ora tranzacției, ultimele patru cifre ale cardului de pe care se efectuează tranzacția, data expirării acestui card, adresa de email și starea verificării anti-fraudă, în momentul efectuării unei donații folosind butonul „Donează” de pe pagina Donații.

 Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe și dezvolta conținutul și structura Syntopic.ro, în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile și dorințelor utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a contribui la diagnosticarea problemelor tehnice apărute în furnizarea website-ului, pentru a administra pagina de internet și/sau pentru a ne îndeplini scopurile de marketing (analiza tendințelor de trafic și a locațiilor din care acesta e generat, pentru a urmări mișcările vizitatorilor în cadrul website-ului și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor acestora).

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră personale este unul legal și este dat și de interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe website și a asigura securitatea acestuia, cât și de interesul legitim al Asociației Culturale Thesis de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri, solicitări, acțiuni legale, și oricare obligații ce îi revin acesteia, în calitate de operator, în temeiul legislației aplicabile la nivel național și european.

Asociația Culturală Thesis nu va:

 • utiliza datele dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele descrise în această Politică de confidențialitate;
 • transfera datele dumneavoastră personale către terți, cu excepția cazului în care este necesar pentru funcționarea website-ului, iar transferul este acceptat în mod implicit de către dumneavoastră, ca urmare a acceptării politicii de cookies sau atunci când este solicitat de către autoritățile competente printr-o cerere formală de respectare a obligațiilor legale.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, așa cum sunt definite în Regulamentul General privind Protectia Datelor (prescurtat RGPD), în categorii speciale de date cu caracter personal.

4. Date prelucrate prin terți și de către aceștia personal în conformitate cu politica de cookie

Tipul și natura datelor personale ce sunt colectate prin terți și de către aceștia personal, precum și scopul colectărilor, sunt prevăzute în „Capitolul 6: Cookie-uri plasate” din Politica Privind Cookie-urile. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați link-urile cu politicile specifice privind datele personale ale terților entități menționate în capitolul anterior.

Temeiul juridic al prelucrării acestor date personale este unul contractual și legal, ca urmare a acceptării prezentei politici de confidențialitate, a politicii de cookies, și/ sau a consimțământului acordat prin intermediul panoului de management, panou activ la prima accesare a Syntopic.ro (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul paginii web sau la adresa https://www.syntopic.ro/politica-privind-cookie-urile-ue/ la Capitolul 7.1.)

Timpul pentru care sunt păstrate datele prelucrate prin intermediul/sau de către terți și modalitatea în care aceste date sunt păstrate este specificat pentru fiecare dintre terți la capitolul 6.1. din Politica Privind Cookie-urile.

Syntopic.ro utilizează serviciul terț CloudFlare. Acesta este un serviciu CDN (Content Delivery Network) ce permite optimizarea traficului dintre site și dispozitivele de pe care este accesat site-ul. Rezultatul folosirii unui CDN este scăderea timpului necesar ca site-ul să se încarce în navigatorul web. Pentru a face acest lucru, poate fi necesară stocarea unor fișiere de tip cookie în browser și/sau colectarea altor date care pot fi catalogate ca fiind personale, în măsura în care acestea sunt necesare furnizării serviciilor și/sau colectării de date analitice. Pentru mai multe detalii privind Politica de Confidențialitate CloudFlare, accesați această adresă: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Syntopic.ro are implementate funcționalitățile Facebook Share și Facebook Insights, ce pot colecta date care pot fi catalogate ca fiind cu caracter personal, în scopul furnizării serviciilor și/sau colectării de date analitice. Pentru mai multe detalii privind Politica de Confidențialitate Facebook, puteți consulta: https://www.facebook.com/policy.php.

Donațiile online sunt procesate de compania irlandeză Stripe Payments Europe, Limited (denumită în continuare Procesatorul de plăți), cu sediul în The One Building, Lower Grand Canal St., Dublin, Irlanda și numărul de înregistrare 513174. Asociația nu are acces la datele cardului dumneavoastră de plată și nu le va stoca. Singurele informații la care vom avea acces sunt următoarele: numele și prenumele dumneavoastră, data și ora tranzacției, suma donată, ultimele patru cifre ale cardului de pe care se efectuează tranzacția, data expirării acestui card, adresa de email și starea verificării anti-fraudă. Aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu politicile enunțate mai sus. Doar Procesatorul de plăți sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de identificare a cardului și care prestează astfel de servicii conform politicii Procesatorului de plăți vor avea drept de acces la datele cardului dumneavoastră. Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare este Procesatorul de plăți. Informații suplimentare despre politica de protecție a datelor cu care operează Procesatorul de plăți pot fi consultate pe pagina Privacy Policy de pe website-ul Stripe.com.

Syntopic.ro utilizează serviciul Brevo (fost SendInBlue), necesar în procesul de distribuire a bultetinului informativ (newsletter). Datele dumneavoastră vor fi prelucrate conform politicii de confidențialitate a Brevo, disponibilă online pe pagina GDPR de pe website-ul Brevo. Syntopic.ro va avea acces doar la adresa de email pe care o veți introduce, în scopul furnizării acestui serviciu. 

Pentru prevenirea comentariilor nedorite (spam), Syntopic.ro folosește serviciul Akismet. Datele introduse în formularul de trimitere a comentariilor (nume, adresă de e-mail, textul comentariului), dar și alte date precum adresa IP a dispozitivului de pe care este accesat site-ul vor fi prelucrate conform politicii de confidențialitate Akismet.

5. Pentru cât timp păstrează Asociația datele dumneavoastră personale?

Asociația Culturală Thesis prelucrează și stochează orice date cu caracter personal în mod diligent și în conformitate cu standardele, legile și reglementările în vigoare privind protecția datelor.

Datele dumneavoastră personale sunt păstrate:

 • în siguranță și cu respectarea confidențialității, într-un mediu care nu este accesibil publicului;
 • pentru atâta timp cât este necesar pentru a asigura livrarea serviciului și, în plus, pentru o perioadă de trei (3) ani de la momentul colectării.

 

6. Drepturile dumneavoastră

Asociația Culturală Thesis garantează că va prelucra datele dumneavoastră personale într-un mod corect și legal, cu respectarea principiilor prevăzute la capitolul 2 din prezenta politică de confidențialitate. Vă asigurăm de faptul că datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopuri explicite și legitime. Ne asigurăm că datele cu caracter personal prelucrate sunt adecvate, exacte, relevante și nu sunt excesive.

Dumneavoastră, în calitate de subiect al procesării datelor personale, beneficiați, în virtutea dispozițiilor legale, de un set de drepturi ce vizează datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi, sau pe care noi le-am colectat ca urmare a acceptului dumneavoastră în oricare din formele prevăzute de prezentul regulament. Drept urmare a dispozițiilor legale menționate mai jos, dumneavoastră sunteți cel care va rămâne în control deplin asupra datelor personale. Mai precis, vi se acordă următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art 13, art. 14 din RGPD);
 • dreptul la acces la datele dumneavoastră personale (art 15 din RGPD). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de către Asociația Culturală Thesis și privește următoarele: confirmarea cu privire la prelucrarea de date; accesul la datele prelucrate; furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal, care fac obiectul prelucrării; obținerea de informații suplimentare (contra unei taxe rezonabile); accesul de la distanță printr-un sistem care permite vizualizarea datelor de către persoana vizată; verificarea identității persoanei care solicită informații;
 • dreptul la rectificare (art 16, art. 19 din RGPD). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de către Asociația Culturală Thesis și privește: rectificarea de date inexacte; completarea datelor;
 • dreptul de ștergere (ar. 17, art. 19 din RGPD). Asociația Culturală Thesis va respecta dreptul de ștergere exercitat de persoanele fizice numai în condițiile în care acest drept este exercitat prin formularea unei cereri scrise și motivate, cu excepția situațiilor în care prelucrarea este necesară pentru respectarea: dreptului la liberă exprimare și informare; unei obligații legale; executarea unei sarcini în interes public; în domeniul sanătății; arhivare; cercetare științifică sau istorică; scopuri statistice; constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a restricționa prelucrarea datelor (art. 18, art. 19din RGPD);
 • dreptul la portabilitate (art. 20 din RGPD). Asociația Culturală Thesis respectă dreptul persoanelor de a solicita portarea datelor proprii, într-un format simplu, ușor de citit, și de a le transmite altui operator ales de persoana care își exercită dreptul;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor (art. 21 din RGPD);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale, inclusiv profilarea (art. 22 din RGPD).

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate, aveți posibilitatea de a contacta/de a adresa o cerere scrisă responsabilului privind Protecția Datelor la nivelul Asociației la adresa de email: [email protected]. Vă asigurăm că vom depune eforturile necesare pentru a răspunde prompt solicitărilor dumneavoastră și pentru a vă furniza detaliile de care aveți nevoie.

În aceeași modalitate descrisă anterior, vă informăm că vă puteți exercita dreptul dumneavoastră de intervenție garantat, privind:

 1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislației naționale (Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și ale Regulamentului UE 679/2016);
 2. anonimizarea datelor cu caracter personal;
 3. notificarea către terțe părți cărora le-au fost prezentate/dezvăluite datele, cu condiția ca această notificare să nu presupună un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 4. încetarea prelucrării datelor personale în măsura în care acest lucru este posibil potrivit scopului prelucrării.

În calitate de Operator, Asociația Culturală Thesis va înceta de îndată prelucrarea datelor personale dacă scopul pentru care le-am colectat a încetat.

De asemenea, vă informăm că aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Cod poștal 010336, București, România, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, Email: [email protected].

 

7. Legea aplicabilă și jurisdicția

Această politică de confidențialitate este reglementată de legislația română.

Orice conflict care poate apărea în legătură cu această politică de confidențialitate va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor de judecată competente material și teritorial.

 

8. Modificări ale declarației de confidențialitate

Politica de confidențialitate în vigoare este întotdeauna cea din momentul accesării link-ului https://www.syntopic.ro/politica-de-confidentialitate/. Orice modificare trebuie să fie acceptată, cel mai târziu, în momentul accesării website-ului.