Despre metodă

În perioada 15 decembrie 2022 – 15 ianuarie 2023, vă propunem tema Despre metodă. Toate îndeletnicirile umane pornesc dinspre o viziune a unui produs final, prin intenția de a-l crea sau obține, realizată printr-o practică concretă. Totuși, conținutul acestui proces nu este suficient pentru a ajunge la produsul final – la fel de important este un algoritm al pașilor de urmat, adică o metodă. În particular, educația formală atribuie adesea prea puțină importanță metodei, fie că este vorba de științele umaniste sau de cele reale, precum și de arte. Memorarea unei hemeneutici literare anume devine mai relevantă decît structurarea unui eseu; un background tehnic în desen este considerat desuet; codul practicilor de laborator este secundar unor rezultate favorabile. Care mai este deci locul metodei într-o lume care pune preț pe improvizare, mai degrabă decât metodicitate? Și cum poate societatea românească să își întoarcă privirea de la improvizație și afect la rigoare și plan?

Despre metodă

Pentru România nu văd altceva decât posibilitatea unor eforturi personale și private împotriva curentului. Nu e puțin lucru să fii și la periferia lumii civilizate, am fi putut fi în afara ei complet.

Știință și umanism

În această lună, redacția Syntopic vă propune o discuție despre problema metodei. Îi mulțumim domnului Teodor Baconschi pentru răspunsurile sale interesante și complexe, care analizează minuțios problematicile propuse, invitându-ne să ne punem și mai multe întrebări în legătură cu această temă relevantă.   1. Metoda științifică este utilizată pretutindeni în […]

Între curiozitate și hazard – metoda cercetării în matematică

De mai bine de un an muncesc la lucrarea mea de doctorat, ceea ce mi-a permis să pătrund în dedesubturile cercetării științifice în domeniul matematicii pure. În acest timp, am fost întrebat de multe ori despre utilitatea socială a muncii mele sau, mai pragmatic vorbind, de ce sunt plătit pentru niște activități care nu generează un bun sau serviciu imediat util societății. Dar, mai ales, de ce statul este cel ar trebui și care chiar finanțează cercetarea fundamentală.

Cum putem face complexitatea să nu fie complicată?

Vom prezenta însă pe parcursul acestui text exemple de sisteme complexe care, printr-o tratare matematică adecvată, ajung să aibă descrieri simple, adică nici măcar complicate. Bineînțeles, este posibilă și o descriere simplă a unor sisteme complicate. Problema este una de metodă, în sensul în care diferite tehnici matematice, cărora le putem găsi tot felul de semnificații, pot fi folosite în funcție de forma concretă a sistemului în discuție.