„Dante a simțit și a prezentat întoarcerea spre limba vulgară ca pe o înnoire de cea mai mare importanță istorică. Desigur, exista deja de mai mult de o sută de ani poezie în limba vulgară, Tristan al lui Gottfried, epopeea Graalului a lui Wolfram erau deja lăsate cu mult în urmă […] pentru Dante nu era vorba de a compune romane în versuri, fie și având ca obiect un simbol mitic atât de înalt pe precum Graalul, ci de a transfera cunoașterea realității – ascunsă în cele șapte arte liberale, în filosofie, teologie și istorie – din latina moartă și fără istorie în limba vorbită vie […] Față de limba vulgară, latina cea aleasă este însă nepotrivită pentru a intra în acel raport de servitute pe care expunerea trebuie să îl aibă cu textul comentat, fiindcă aceasta ar fi lipsită de supunerea necesară […] dacă în «Banchetul» latina i se părea a fi superioară prin noblețe și frumusețe simple limbi vulgare, în noua scriere poziția sa se schimbă: limba maternă e privilegiată (nobilior), fiindcă ea e «limba naturii, pe când celaltă e rodul artificiului», ea e «limba originară a oamenilor, răspândită pretutindeni», acea limbă pe care «copiii o învață de la cei care îi cresc atunci când încearcă să articuleze sunetele pentru prima dată» și pe care «o deprind fără reguli, doar imitându-și dădaca» […] Dante caută printre nenumăratele dialecte italiene (până și suburbiile Bologniei vorbesc fiecare o limbă proprie!) o vulgară «illustre, cardinale, alicum et curiale», dar el rămâne conștient de faptul că o curia imperială există doar în afara țării; și, dacă se avântă pe marea dialectelor, o face doar cu gândul ca, din materialul lingvistic istoric, nestatornic, să zămislească o formă valabilă limbii, care să îngemăneze două lucruri: ceea ce e viu cu ceea ce e valid. Teologia specializată va vorbi pe mai departe, ca și înainte, latina, dar Dante nu vrea să fie un specialist, ci legislatorul unei culturi vii, așa cum a fost Virgiliu pentru vechea Romă. Pentru aceasta, el are nevoie de întreaga știință a vremii sale, dar această știință slujește faptei sale, nu fapta sa științei. Ținta lui e istoria și, prin alegerea vulgarei, el se simte răspunzător în mod expres față de popor.” (pp. 11-14)

Dante, Hans Urs von Balthasar, trad. de Ioan Milea, Ed. Limes, Florești, 2021.

Imagine: Wikimedia Commons


Mai multe despre:
image_pdf

Dacă v-a plăcut articolul pe care tocmai l-ați citit, puteți să sprijiniți printr-o donație următoarele texte pe care le pregătim pentru dumneavoastră, accesând:
Syntopic este un proiect publicistic inedit, care încearcă să aducă laolaltă opinii, idei și autori într-un cadru de dezbatere civilizat. Este inedit deoarece își propune să introducă în spațiul românesc teme și argumente care, în general, lipsesc din dezbaterea publică. Este pluralist fiindcă nu urmărește o linie doctrinară sau ideologică, ci promovează standardele și valorile perene ale dialogului rațional și respectului față de celălalt.

Scrieți un comentariu

Adresa dumneavoastră de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.