Nicoleta Rodica Dominte

Nicoleta Rodica Dominte este conferenţiar la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Interesele de cercetare cuprind dreptul proprietăţii intelectuale, dar şi literatura artistică, în încercarea de a explica, aprofunda şi analiza anumite aspecte juridice prin prisma beletristicii. Este autor și coautor a numeroase articole, dar și cărți, dintre care enunțăm selectiv: Reverberațiile juridice ale modernizării dreptului de autor în viziunea lui Ezra Pound (în coautorat, în Analele UVT – Seria Drept nr. 2/2018), Originalitatea într-o dimensiune juridică şi non-juridică (ANALE UAIC, Tomul LXVI, Ştiinţe Juridice, 2020, Număr 1), Dreptul proprietăţii intelectuale. Protecţie juridică, Editura Solomon, 2021.
Este coordonator al cercului studenţesc Atelierul de Creații Intelectuale – Insignis, Scientia & Ars din cadrul Centrului Robertianum de Drept Privat al Facultății de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Libertatea de expresie poetică a avangardiştilor

Libertatea este un cuvânt iconic în axioma literară şi juridică a realităţii actului de creaţie, determinând câmpul gravitaţional al expresiei poetice a avangardiştilor „pe o planetă nouă cu o altă atmosferă şi cu o nouă geografie a sensibilităţii“ […] Legătura ontologică dintre autor şi operă se concretizează în scoarţa unei analizei juridice prin cercetarea existenţei unei activităţi creative, premergătoare momentului zămislirii operei, şi aprecierea libertăţii de creaţie a autorului la momentul conceperii acesteia.