Cosmin-Teodor Cotos

Cosmin-Teodor Cotos este membru al Baroului Iași începând cu anul 2019 și avocat titular al Cabinetului de avocat „Cosmin-Teodor Cotos" din Iași. A urmat cursurile de licență ale Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cauza” din Iași, ulterior urmând cursurile de master în cadrul aceleiași facultăți, specializarea Științe penale. A fost membru, vicepreședinte al departamentului educațional, prim-vicepreședinte și președinte executiv al Asociației Liga Studenților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Este fascinat de legătura strânsă existentă între cultură și drept, legătură pe care se străduie să o promoveze în practica sa avocațială. Insistă pe importanța dezvoltării perpetue a sinelui și pe integritate. Domeniile sale de interes sunt științele penale, criminologia, psihologia judiciară, filosofia dreptului și teoria generală a dreptului.

Litera și spiritul legii ‒ despre specializarea juristului

Normele legale constituie un șablon universal în granițele unei puteri suverane, dar el nu poate rămâne rigid. Prin însăși natura ei, legea este chemată să răspundă unor diverse realități sociale; drept dovadă, orice normă care nu mai răspunde acestei realități părăsește dreptul pozitiv prin aceeași voință suverană a poporului sau cade în desuetudine.

Un posibil paradox legislativ privind debutul vieții și al dreptului la viață

Pentru moment, rămânem cu aceste întrebări: putem afirma, oare, că trăim într-un paradox legislativ – un sistem legal care recunoaște viața și dreptul la viață al copilului nenăscut acolo unde este necesar și care, în același timp, nu recunoaște acest drept, deși ar fi necesar? Sunt aceste soluții doar jumătăți de măsură, legea nemergând până la capăt, poate tocmai din pricina acestor controverse globale legate de limitele dreptului la viață?