Silviu Rogobete

Silviu Rogobete este profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării la Timișoara. Este directorul Școlii Doctorale de Filosofie, Sociologie și Științe Politice al Universității de Vest din Timișoara și fost consul general al României în Africa de Sud, autor al numeroase cărți și articole științifice.

Vocația este direct legată de sistemul de valori asumat

A-ți găsi vocația înseamnă în primul rând a fi descoperit și a-ți fi însușit o perspectivă coerentă asupra existenței, o anumită concepție despre lume și viață („worldview”), care să genereze un sistem de valori bine definite. A-ți urma vocația înseamnă a urma acest sistem de valori, a-l pune în practica vieții de zi cu zi. De abia acum intrăm în teritoriul funcțional al utilizării corecte a înzestrărilor naturale, a capacităților și a înclinațiilor personale de tot felul.