Mihail Curelici

Mihail Curelici este, în prezent, student în an terminal la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, secția Teologie Pastorală și student în anul II la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, având ca specializare filosofia, ambele în cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Preocupările sale se extind asupra unui areal vast de activități între care se evidențiază lectura, scrisul, plimbările, dar și sportul sau pictura. Totodată, manifestă un deosebit interes față de anumite întrebări pe care filosofia le ridică în ramuri precum epistemologia, ontologia, etica și morala.

Despre deriva teologiei Bisericii

Biserica are acum menirea de a demonstra că adevărul de credință reprezintă o soluție pentru cel puțin două aspecte ale lumii de azi: 1) pentru problema diversității sociale și 2) pentru problema relativismului. Iar substanța acestei soluții este iubirea necondiționată a aproapelui după modelul Hristic. Iubire ce e autentică doar atunci când are capacitatea de a transcende toate deosebirile.

Metafizica aristotelică

Textul lui Aristotel, deși este, poate, neclar în anumite privințe, aduce o contribuție semnificativă problemei metafizicii, înțeleasă atât ca teologie, cât și ca ontologie. Ea ne înfățișează categoria cea mai generală, lipsită de gen proxim sau de determinații. Aceasta nu are gen proxim tocmai pentru că nu are determinații, iar ea nu are determinații pentru că este o pre-condiție pentru celelalte existențe, o totalitate ultimă și subzistentă.