Mihaela Constantinescu

Mihaela Constantinescu este lector la Facultatea de Filosofie și director executiv al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată (CCEA), Universitatea din București. În perioada 2021-2022 coordonează proiectul național de cercetare CoMoRe privind responsabilitatea morală asociată sistemelor de Inteligență Artificială, analizată din perspectiva eticii virtuții aristotelice. Dezvoltă ateliere non-formale de gândire critică morală pentru copii în cadrul Asociației pentru Educație în Științe Socio-Umane (ESSU).
Se bucură de soare și natură, zâmbete de copii și acorduri de jazz.

Inteligență Artificială morală? Despre algoritmi, virtuți și statut moral

Sistemele de IA care „învață” despre virtuți nu pot dezvolta motivațiile morale cerute de cadrul eticii aristotelice: nu este suficient ca sistemele de IA să acționeze virtuos, ci mai este nevoie și ca acțiunea lor să fie bazată pe motivațiile adecvate și să fie adaptată la contextul situațional specific. Or, sistemele de IA nu au capacitatea de a dezvolta motivațiile interne potrivite și nici nu au potențialul de a deveni un phronimos aristotelic, de a intui acțiunea virtuoasă relativ la variațiile contextului. Pentru aceasta sunt necesare, în perspectiva aristotelică, afectele, capacitatea de a simți, parte inerentă a biologiei umane.