Marius Ghincea

Marius Ghincea este cercetător doctorand la Institutul Universitar European din Florența, unde lucrează la o teză de doctorat pe tema relației dintre contestarea identității naționale și consensul de politică externă în democrațiile avansate. În prezent este Visiting Doctoral Scholar la Clusterul de Excelență SCRIPTS al Universității Libere din Berlin și seminarist la Școala de Studii Internaționale Avansate (SAIS) al Universității Johns Hopkins, campusul din Bologna. Agenda de cercetare a acestuia se află la intersecția științelor politice, sociologiei politice și studiilor culturale, fiind interesat în particular de implicațiile conflictelor culturale și normative asupra dinamicii și instituțiilor politice, în special la nivelul politicii externe și relațiilor internaționale.

Cancel culture la români

Această confruntare pe marginea unei așa-zise „cancel culture” care a început în marile centre universitare americane a ajuns, prin diferite canale, inclusiv în discursul unui număr în creștere de intelectuali sau comentatori conservatori din România. Fiind expuși la publicistica anglo-americană dominată de discursul anti-„cancel culture”, dreapta conservatoare românească a adoptat mimetic, cu minime ajustări, același repertoriu discursiv produs în SUA… ceea ce conservatorii numesc „cancel culture”, alții au numit „spirala tăcerii”, „cenzură” sau „sfânta inchiziție”, în contextul lumii catolice. Așadar, acest proces nu este caracteristic stângii progresiste, ci oricărei forme de hegemonie culturală.