Dalina Bădescu

Dalina Bădescu este pictor, istoric și critic de artă, vicepreședinte al Asociației Experților și Evaluatorilor de Artă din România. Domeniile principale de cercetare sunt istoria artei moderne și contemporane românești și cartografia istorică. În anul 2018 a publicat albumul-carteArta Gratis, un studiu multidisciplinar despre percepția culturală în spațiul public.

Arta și educația plastică

Astfel, atât calitatea artei contemporane oficiale a scăzut dramatic, fiind promovate forme disolutive și lipsite de valoare estetică ale unor artiști ideologizați, cât și calitatea privirii publicului general și a criticilor și teoreticienilor de artă. Fără exercițiul logicii și al retoricii, privitorul preferă să tacă, să accepte ridicolul și să se îndepărteze tiptil dar definitiv de arta contemporană și nu numai, de acea parte esențială a ființei sale, care împreună cu istoria, literatura și religia constituia odată fundamentul spiritului uman.