Andrei Iriciuc

Andrei Iriciuc a absolvit studiile de licență la facultatea de filozofie a UBB, iar în acest moment este înscris la masteratul de „Filozofie, cultură, comunicare” din cadrul aceleiași facultăți. Crede că sarcina filozofiei este să „răstoarne” concepte, să tulbure „de la sine înțeles-ul”, să re-gândească și să trezească spre re-analiză lucrurile adormite și împământenite (just sau nu): în istoria ideilor, în om, în societate etc. Este de părere că orice am face propriile cuvinte, ele se vor întoarce împotriva noastră. Mereu vor exista resturi imposibil de cuprins și neînțelegeri pornind de la orice rostire. „Scrie”, deși știe că nu va fi înțeles după cum și-a propus, sau poate tocmai de aceea.

O încercare de a regândi „Miracolul întâlnirii”: devenirea ca accident (II)

Întâlnirea veridică este într-adevăr miraculoasă, însă miracolul ei nu sălășluiește în afara sa. Nu raporturile externe transformă întâlnirea în miracol, ci pura întoarcere către sine, către miezul intim al ființei sale. Întâlnirea este miracol pentru că este de-ne-prevăzut, de-ne-cuprins, de ne-clasificat. Întâlnirea este miracol pentru că este devenire, iar prin aceasta este spontaneitate, incandescență și curgere. Întâlnirea este miracol pentru că oferă mai mult decât ne-am aștepta, tocmai din locul de unde nu ne-am aștepta. Întâlnirea este miracol pentru că înfățișează „jocul”, în „zig-zag”, al posibilității de a fi.

O încercare de a regândi „Miracolul întâlnirii”: întâlnirea întru devenire (I)

Așteptăm mereu o suită de „mari întâlniri”, „mari prietenii”, „mari dialoguri” etc. Nimic mai fals! Înălțimea acestor evenimente este asigurată prin ele însele. Setea umană pentru spectacol și spectaculos deopotrivă ne-a deformat așteptările în mod negativ, din păcate ajungând să culegem roadele unui „omenesc prea omenesc”. „Marile prietenii”, așa cum sunt ele numite cu diverse ocazii, nu sunt „mari” datorită oamenilor pe care îi leagă, ci datorită autenticității legăturii care le însuflețesc.