Ana Petrache

Ana Petrache este doctor în filosofie la École Pratique des Hautes Études, cu o teză despre relațiile între catolici și marxiști în Franța. A publicat Gaston Fessard: Un chrétien de rite dialectique? la editura Cerf în 2017. Tema sa predilectă de cercetare este teologia politică, în special relația dintre imaginarul eshatologic și discursurile politice. Este interesată de filosofia și teologia istoriei și de relațiile între biserică și stat.
Este coordonatorul Pope John Paul II Center for Interreligious Dialogue, Pontificia Università San Tommaso d’Aquino în Urbe, Roma, unde implementează proiecte dedicate dialogului interreligios, în special cel dintre creștinism și iudaism.

Fundamentul teologico-politic al statului național

Națiunea este o realitate istorică, este ceea ce statul modern inventează ca liant al comunității în momentul în care se naște statul națiune ca răspuns la războaiele religioase. Națiunea este un produs al politicilor publice ale unui stat combinate cu discursul identitar pe care acel stat îl promovează, menit să legitimeze puterea suverană pe un teritoriu dat.

Despre relația dintre credință și cunoaștere

Teologii au rămas, poate, cu sensul antic al termenului filosofie și dezvoltă un sistem de gândire a cărui miză este un mod de viață, plecând de la niște asumpții date, în timp ce filosofii s-au emancipatat și s-au specializat, devenind investigatori ai modului de a vorbi și gândi. Totuși, atunci când omul care nu e nici teolog și nici filosof citește teologie sau filosofie o face dintr-un dor de sens, din dorința de a deveni autentic și de a întrupa în propria viață o formă de adevăr.