O filozofie vizuală a vieții

O poveste a vieții mele

Dar, până la „evadare”, studiile de cultură generală, educația muzicală și cea artistic-plastică le-am căpătat prin instituții de învățământ excelente, de înalt nivel, care nu numai ca m-au consolidat inițial, temeinic, dar m-au și ajutat, stimulându-mi elanurile instinctive: imaginația debordantă și atracția către atâtea domenii variate de exprimăre artistică, ale căror specificități nu le studiasem, evitând implicit „specializarea” monotonă, repetitivă, manieristă.