conștiință

Interacţionismul cartezian şi critica lui Gilbert Ryle

Asumând o asemenea premisă hermeneutică, acceptăm poziţia echilibrată a lui Bernard Baertschi care nota că, dacă la Descartes avem de-a face cu o nouă manieră de punere a problemei raportului suflet (minte)/ trup ce deschide drumul unei noi soluţii, problema de fond este identică cu cea a clasicilor greci şi scolastici.