Școala de vară de la Răchitova – Ediția I

10-15 august 2021

Prima ediție a Școlii de vară de la Răchitova a fost un experiment care și-a propus să aducă împreună, pentru șase zile, peste douăzeci de studenți din domenii de studiu și cu interese de cercetare diferite, care vor parcurge o serie de cursuri și seminare de filozofie, teorie politică și economie.

Inițiativa Școlii de vară a pornit de la o parte dintre studenții participanți, din dorința de a prilejui o întâlnire de substanță intelectuală, care să reunească studenți și profesori ce, în mod obișnuit, sunt separați de specializarea universitară. Prima ediție a Școlii de vară, din 2021, explorează trei teritorii care, la o primă vedere, par dificil de adus laolaltă. Pe de o parte, un curs dedicat lui Hegel, care va trata în integralitate cea mai importantă operă a sa, Fenomenologia Spiritului. Pe de altă parte, un curs dedicat României moderne, care va analiza comparativ ipotezele și răspunsurile care au fost oferite în ultima sută de ani la întrebarea „cum a fost cu putință ca o țară agrară și subdezvoltată să devină, în numai jumătate de secol, un stat modern și liberal?”. Nu în ultimul rând, vom discuta într-un alt curs despre Școala Austriacă de Economie și despre doi dintre cei mai importanți economiști ai secolului trecut, Mises și Keynes, care vor fi contrastați, într-o manieră ingenioasă, cu unul dintre Părinții Bisericii din secolul IV, Ioan Hrisostom.

Această relativă diversitate de teme, abordări și autori reflectă, pe de o parte, preocupările care i-au adus împreună pe studenții participanți și, pe de altă parte, un model al formării intelectuale clasice, în care eclectismul și varietatea tematică constituie un punct de plecare necesar al gândirii.

Pe termen lung, ne propunem ca Școala de vară de la Răchitova să devină o instituție care să ilustreze un standard de formare și căutare intelectuală, despovărat de neajunsurile barierelor disciplinare. Mai mult decât atât, dincolo de formarea intelectuală individuală, mai există un element colectiv, pe care nu am vrea să îl neglijăm. Este vorba despre cultura românească și despre perpetuarea acesteia, ca parte a marii tradiții occidentale. Cultura, așa cum o înțelegem noi, este organică și cumulativă, astfel că evoluția ei depinde de acțiunea fiecărei generații, într-un context istoric specific.

Nu în ultimul rând, am vrea să menționăm că această ediție a Școlii de vară de la Răchitova a fost organizată prin efortul studenților și al profesorilor participanți și cu sprijinul binevenit al mai multor persoane private care au contribuit financiar, făcând astfel posibil acest eveniment. Cu alte cuvinte, nu există nicio instituție publică sau privată implicată în organizarea sau finanțarea acestei Școli de vară. Le mulțumim cu această ocazie tuturor persoanelor datorită cărora Editiția I din 2021 a Școlii de vară de la Răchitova a avut loc.