Școala de vară de la Răchitova – Ediția a II-a

21-27 august 2022

Școala de vară de la Răchitova este un proiect Syntopic, care își propune să aducă împreună, timp de o săptămână, studenți români care s-au remarcat prin vocație și performanță intelectuală, dar și prin personalitatea și interesele extra-intelectuale, în cadrul unui schimb de idei bazat pe reflecție și lecturi sistematice.

În funcție de tema sau temele abordate, discuția va fi ghidată de un profesor sau un specialist, fiind convinși că doar prin intermediul mentoratului și al dialogului intergenerațional tinerii cu potențial pot aduce o contribuție genuină la cele mai importante teme actuale și perene, îmbogățind în același timp cultura românească prin dialogul cu tradiția occidentală.

Ediția de anul acesta se va construi în jurul a trei domenii de studiu – filozofie, economie și teoria artei. Scopul acestei ediții este acela de a le oferi participanților instrumentele conceptuale și perspectivele teoretice necesare pentru a înțelege evoluțiile și mutațiile care definesc lumea modernă și contemporană, mutații de ordin filozofic, socio-economic și artistic.

Primul curs, ținut de profesorul Paul Dragoș Aligică, va urmări evoluția și transformările sistemului capitalist în ultimele decenii, o evoluție caracterizată de tranziția de la un „capitalism antreprenorial” la un „capitalism de stat”. Profesorul Vlad Mureșan va oferi o introducere la una din cărțile de căpătâi ale filozofiei moderne, Critica Rațiunii Pure a lui Immanuel Kant, o operă care a schimbat din temelii modul în care gândim astăzi raportul dintre cunoaștere și realitate.

Cursurile doamnei Ilinca Bernea vor explora rolul corpului în definirea identității personale – teza sa fiind că „identitatea unui corp e dată de imixtiunea dintre formă și substanță, dintre raporturile în care se află elementele sale constitutive” – și nevoia comunicării estetice. Nu în ultimul rând, cursurile doamnei Mirela Ivanciu se vor axa asupra artei contemporane, pe care o va decripta „din trei perspective diferite: cea a publicului, a teoreticienilor artei și a artiștilor.