Dumitru-Adrian Ciurea

Dumitru-Adrian Ciurea este student la Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Pastorală, anul al II-lea și la Facultatea de Litere, specializarea Filologie Clasică, anul al II-lea, în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj Napoca. Este bursier al Institutului S.T.A.R.-UBB, cu un proiect de cercetare despre cartea Apocalipsa. A participat la mai multe simpozioane studențești și a scris articole științifice care sunt în curs de publicare la diferite reviste din țară.
Interesele sale de cercetare cuprind exegeza și hermeneutica Noului Testament, cu o aplecare către tema eshatologiei. Câteva interese conexe sunt teologia sistematică, filosofia antică și literatura clasică.

Exerciții de exegeză (I): Ps. 138(9):16

De data aceasta, propunem un exercițiu de exegeză concret, plecând tocmai de la acele principii. Exercițiul de față are două scopuri. Primul dintre ele este de a da un exemplu practic, concret și sistematizat al mecanismului după care funcționează o exegeză. Al doilea este acela de a avertiza cititorul cu privire la complexitatea demersului de interpretare a textului scripturistic. Facem acest lucru pentru că observăm cu durere, mai cu seamă în mediul online, faptul că textul Scripturii este tratat adesea cu o superficialitate periculoasă.

Ut legens intellegamus

Textul Scripturii este unul extrem de dens și de complicat; o simplă lectură individuală și o interpretare ce se consumă între pereții casei s-ar putea să nu ne descopere sensul propriu al cărții respective ci, dimpotrivă, s-ar putea să ne conducă spre înțelegeri care mai de care mai pestrițe. În cazul în care nu ne conduc spre interpretări pestrițe, ne pot arunca într-o mare de scepticism, confuzie și deznădejde, care să limiteze credința la un fel de adeziune la un simplu construct cultural moștenit.